Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Elżbieta Kwapińska


PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Zadania do realizacji Sposoby realizacji

Uwagi

termin

realizacji

I

CZŁOWIEK I JEGO EMOCJE

1. Przestrzeganie kultury zachowania.

2. Pomoc kolegom w różnych sytuacjach.

3. Stosunek do nowego kolegi w klasie.

4. Stosunek do niepełnosprawnych.

5. Wyrażanie uczuć szacunku, wdzięczności, miłości.

6. Właściwe zachowanie się na cmentarzu i w miejscach pamięci.

7. Stosunek do osób bliskich.

8. Znaczenie przyjaźni i koleżeństwa.

9. Zachowanie właściwej atmosfery w rodzinie.

10. Stosunek do rodziców i rodzeństwa.

11. Stosunek wnuków do dziadków.

12. Radzenie sobie w różnych sytuacjach.

13. Ważne numery telefonów.

14. Poszanowanie rzeczy, które są wspólną własnością.

15. Zwroty grzecznościowe stosowane w różnych sytuacjach.

16. Reagowanie na sukcesy i porażki.

17. Poznanie sposobów wyrażania emocji poprzez działalność plastyczną i muzyczną.

Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Listopad

Cały rok

Cały rok

Styczeń

Cały rok

Cały rok

Marzec

Marzec

Cały rok

Cały rok

Cały rok

II

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA

1. Obowiązki dyżurnego.

2. Obowiązki hodowcy.

3. Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie.

4. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.

Wrzesień

Październik

Czerwiec

Październik

III

CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

1.Uświadomienie uczniom przynależności do środowiska lokalnego

i państwa.

2. Zapoznanie z ważnymi instytucjami dla naszego regionu i państwa.

Cały rok

Cały rok

IV

DOSKONALENIE PROCESU NAUCZANIA

1. Zapewnienie uczniom właściwego korzystania z biblioteki szkolnej.

2. Stosowanie metod pracy wspierających rozwój psychofizyczny uczniów.

3. Opracowanie i wdrażanie prawidłowych kryteriów oceniania.

Cały rok

Cały rok

Wrzesień

V

ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM

1. Doskonalenie współdziałania w zespole.

2. Ustalenie form pomocy dla uczniów mających kłopoty w nauce.

3. Organizowanie spotkań z rodzicami.

4. Indywidualny kontakt z rodzicami.

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kole.

Cały rok

Według potrzeb

Według potrzeb

Według potrzeb

Według potrzeb

VI

KSZTAŁTOWANIE UCZUĆ PATRIOTYCZNYCH

1. Charakterystyczne cechy okolicy

w której dzieci spędziły wakacje.

2. Piękno rodzinnego kraju.

3. Różne sposoby czczenia osób zasłużonych.

4. Godło Polski.

5. Warszawa – stolica Polski.

6. Poznanie ważniejszych wydarzeń historycznych.

7. Udział w uroczystościach patriotycznych:

- rocznica wybuchu II wojny światowej,

- Narodowe Święto Niepodległości,

- Święto 3 Maja.

8. Budzenie dumy narodowej.

9. Konstytucja 3 Maja.

10. Kraków – dawna stolica Polski.

Wrzesień

Listopad

Listopad

Cały rok

Wrzesień

Listopad

Maj

Cały rok

Maj

Maj

VII

WDRAŻANIE UCZNIÓW DO PRACY

1. Wytwory pracy ludzkiej.

2. Znaczenie pracy ludzi różnych zawodów.

3. Udział uczniów w samorządzie klasowym i szkolnym.

4. Wykonywanie prac na rzecz klasy

i szkoły.

Wrzesień

Październik

Cały rok

Cały rok

VIII

ROZWIJANIE SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI UCZNIÓW

1. Pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim.

2. Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do Samorządu Klasowego.

3. Obchody Dnia Chłopca.

4. Obchody Dnia Kobiet

Cały rok

Wrzesień

Wrzesień

Marzec

IX

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ, KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO PRZYRODY I TRADYCJI

1. Kształtowanie postawy proekologicznej.

2. Udział w akcji „ Sprzątanie świata”.

3. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

4. Kształtowanie właściwego stosunku

do zwierząt.

5. Pomoc zwierzętom w czasie zimy.

6. Tradycje związane z mikołajkami.

7. Wigilia klasowa.

8. Zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

9. Ludowe zwyczaje związane z karnawałem.

10. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

11. Zakaz zrywania i kupowania roślin znajdujących się pod ochroną.

12. Ludowy zwyczaj topienia marzanny związany z pożegnaniem zimy.

13. Znaczenie humoru w życiu codziennym. Primaaprilis.

14. Poszanowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.

15. Elementy kultury narodowej. Wielkanocne zwyczaje ludowe. Śmigus-dyngus, chodzenie z kogucikiem.

16. Stosunek dzieci do rodzinnych stron.

17. Dzień Ziemi.

18. Dzień Dziecka.

Cały rok

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Miesiące zimowe

Grudzień

Grudzień

Grudzień

Styczeń

Styczeń

Marzec

Marzec

Kwiecień

Kwiecień

Kwiecień

Cały rok

Kwiecień

Czerwiec

X

KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, BUDOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI

1.Poszanowanie książek.

2. Właściwe zachowanie się podczas koncertu.

3. Znaczenie ruchu na świeżym

powietrzu.

4. Różne formy spędzania czasu.

5. Zachowanie kibica.

6. Znaczenie muzyki w życiu człowieka.

7. Zachowanie w miejscach publicznych.

8. |Właściwy ubiór a zdrowie.

9. Zasady korzystania z telewizji.

10. Przyjmowanie gości. Zachowanie w gościach.

11. Planowanie wakacyjnego wypoczynku.

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Styczeń

Styczeń

Luty

Luty

Marzec

Marzec

Maj

Czerwiec

XI

WYROBIENIE U UCZNIÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ DBAŁOŚCI O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole.

2. Bezpieczeństwo na drodze.

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa

w czasie zabaw na powietrzu.

4. Wartości odżywcze warzyw i owoców.

5. Higiena i kultura spożywania posiłków.

6. Zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw w szkole i w domu.

7. Troska o zdrowie.

8. Znaczenie uprawiania sportu.

9. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

10. Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Styczeń

Marzec

Cały rok

XII

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

1. Organizacja Dnia Babci i Dziadka.

2. Organizacja Dnia Matki i Ojca.

3. Współpraca z GOPS w Olszówce w zakresie pomocy rodzinom mającym problemy finansowe.

Styczeń

Maj/Czerwiec

Według potrzeb

Elżbieta Kwapińska
nauczycielka
Szk. Podst. w Łubiance

!!! TO JEST TYLKO FRAGMENT PRACY, ZE WZGLĘDU NA FORMATOWANIE I GRAFIKĘ CAŁOŚĆ PRACY ZNAJDUJE SIĘ W POSTACI PLIKU WORD

CAŁA PRACA

(47402 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL