Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
Scenariusz zajęć zintegrowanych - Oszczędzamy wodę
Barbara Sikora


Temat bloku: WODA W PRZYRODZIE.

 

Temat dnia: OSZCZĘDZAMY WODĘ

 

Cele ogólne:

Ø Dostrzeganie znaczenia wody dla człowieka.

Ø Kształtowanie nawyku oszczędzania wody.

Ø Rozwijanie umiejętności układania zdań rozkazujących.

Ø Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania pisemnego.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń :

Ø wie, jakie znaczenie ma woda w gospodarstwie domowym

Ø rozumie konieczność oszczędzania wody i realizuje ją w życiu codziennym

Ø układa i zapisuje zdania rozkazujące

Ø wygłasza z pamięci wiersz

Ø tworzy improwizację ruchową do utworu muzycznego

Ø dodaje i odejmuje sposobem pisemnym.

 

Metody:

Ø słowne : rozmowa, swobodne wypowiedzi uczniów, recytacja wiersza

Ø oglądowa : oglądanie ilustracji

Ø praktycznego działania : ćwiczenia, rysowanie, zabawy ruchowe.

 

Formy pracy:

Ø zbiorowa jednolita

Ø grupowa jednolita

Ø indywidualna jednolita

 

Środki dydaktyczne:

magnetofon, kaseta audio z „Wesołej Szkoły” dla kl. III, cz.2, ilustracje, karty pracy, wiersz „Woda”, kartki, zeszyty, kredki, kartki z bloku.

 

ZAPIS W DZIENNIKU:

Swobodne wypowiedzi na temat znaczenia wody w życiu codziennym na podstawie ilustracji i doświadczeń uczniów. Nauka na pamięć wiersza „Woda”. Układanie i zapisywanie zasad dotyczących oszczędzania wody. Zdania rozkazujące. Dodawanie i odejmowanie pisemne. Wykonanie rysunku na temat : „Woda skarbem człowieka”. Zabawy skoczne.

 

 

 

 

 

Cele operacyjne

Warunki pobudzające do aktywności

 

Sposoby realizacji

 

Edukacja

1

2

3

4

Poprawnie rozwiązuje zagadki.

Zagadki nt. wody – załącznik nr 1.

Nauczyciel czyta treść kilku zagadek dotyczących wody, uczniowie podają poprawne rozwiązania.

 

polonistyczna

przyrodnicza

Tworzy improwizację ruchową do utworu muzycznego.

Magnetofon, kaseta audio do „Wesołej Szkoły” kl. III, cz. 2.

Słuchanie piosenki pt. „Kropelka”. Improwizowanie utworu ruchem.

muzyczno-ruchowa

Określa znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.

Ilustracje – załącznik nr 2.

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat znaczenia wody w życiu codziennym na podstawie ilustracji oraz własnych obserwacji i doświadczeń.

Rozmowa :- Komu potrzebna jest woda?

- Gdzie wykorzystuje się wodę?

polonistyczna

przyrodnicza

Podaje propozycje oszczędnego gospodarowania wodą.

Kartki

Uczniowie w kilkuosobowych zespołach spisują sposoby oszczędnego gospodarowania wodą. Kartkę z propozycjami pokazują innemu zespołowi, który może na niej dopisać własne pomysły itd.

Następnie przygotowane przez uczniów propozycje są omawiane.

polonistyczna

przyrodnicza

Zna niektóre gatunki ryb i rośliny wodne.

Eliminatka z hasłem – załącznik nr 3.

Z eliminatki uczniowie wykreślają nazwy roślin wodnych i gatunków ryb, po czym odczytują hasło : „Oszczędzaj wodę”.

polonistyczna

przyrodnicza

Układa i zapisuje zdania rozkazujące.

Zeszyty

Uczniowie układają i zapisują na tablicy zasady dotyczące oszczędzania wody w formie zdań rozkazujących, np.

Zakręcaj kran!

Podlewaj ogród wodą deszczową!

Zasady te dzieci przepisują do zeszytów.

polonistyczna

przyrodnicza

Recytuje z pamięci krótki wiersz.

Wiersz pt. „Woda”

załącznik nr 4.

Nauczyciel czyta wiersz pt. „Woda”, omawia z uczniami treść utworu i fragmentami uczy wiersza na pamięć.

polonistyczna

Dodaje i odejmuje pisemnie.

Zeszyty lub karty pracy

Uczniowie wykonują przykłady na dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

matematyczna

Rysuje na podany temat.

Kartki z bloku, kredki

Wykonanie ilustracji na temat : „Woda skarbem człowieka”.

plastyczna

Wykonuje podskoki w przysiadzie.

Zasady zabawy załącznik nr 5

Zabawa ruchowa „Żabki i bociany”.

ruchowa

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

1. Używamy jej do gotowania, mycia.

Potrzebna jest ludziom, zwierzętom,

roślinom do życia.

(woda)

 

1. Jeden zamieszkał w kurniku,

drugi – na dachu się kręci,

trzeci – wody nam dostarcza

- ciepłej, zimnej, wedle chęci.

(kurek)

 

2. Co to za zagadka : woda twarda i gładka ?

(lód)

 

3. Chłodzi nas, moczy nas, poi ludzi, pole, las.

(deszcz)

 

4. Zielone oczko wody w dni upalne chłodzi.

Pływają w nim karpie, po nim bocian chodzi.

(staw)

 

5. Z gór strumieniem spływa, przy morzu ogromna bywa.

(rzeka)

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

 

Eliminatka

 

Z poziomych kratek eliminatki wykreśl nazwy roślin wodnych i gatunków ryb. Z pozostałych liter odczytaj hasło. Zapisz je i stosuj na co dzień.

 

O

K

A

R

P

S

Z

 

C

Z

Ę

P

Ł

O

Ć

 

L

I

N

D

Z

A

J

 

W

O

R

Z

Ę

S

A

 

P

A

Ł

K

A

D

Ę

 

 

 

Hasło : ...................................................................................

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

 

Wiersz pt. : „Woda”

 

 

O to chodzi, moi mili,

byście wody oszczędzili.

Bo tu cieknie, tam zaś kapie,

ten na próżno się znów chlapie.

Woda skarbem dla człowieka,

ni minuty więc nie zwlekaj.

Sprawdź swe krany, no a potem

przypominaj wszystkim o tym !

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

Zabawa ruchowa „Żabki i bocian”.

 

Zespół klasowy dzielimy na dwie grupy. Jedna grupa to „żabki”, druga „bociany”. „Żabki” wychodzą ze stawu i spacerują po łące, skacząc w przysiadzie. W tym czasie „bociany” czatują na łące. Na sygnał prowadzącego „bociany” skacząc na jednej nodze zbliżają się do „żabek” chcąc je schwytać. Natomiast „żabki” uciekają do stawu żabim skokami. Zabawę powtarzamy ze zmianą ról.

(18101 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL