Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
Parki narodowe w Polsce
KONSPEKT ZAJĘĆAnna Ziętara


KONSPEKT ZAJĘĆ

 

Przedmiot: przyroda

Klasa : IV

Czas trwania : 1 godz. lekcyjna

 

TEMAT: PARKI NARODOWE W POLSCE.

 

Cel ogólny:

-          poznanie celów i sposobów ochrony przyrody w Polsce

Cele szczegółowe:

·         Wiadomości – uczeń:

-          wymienia sposoby ochrony przyrody w Polsce,

-          wymienia parki narodowe w Polsce,

-          wyjaśnia cele tworzenia parków,

-          podaje podstawowe zasady zachowania się na terenach chronionych,

·         Umiejętności – uczeń:

-          wskazuje na mapie położenie najbliższych parków narodowych,

-          porównuje różne formy ochrony przyrody,

-          uzasadnia potrzebę tworzenia parków narodowych.

-          Ocenia zachowania ludzi przebywających na obszarach chronionych.

·         Postawy- uczeń:

-          wykazuje postawę szacunku wobec przyrody,

-          rozumie konieczność ochrony przyrody,

-          aktywnie pracuje w grupie.

Metody pracy: 

·         słowne : pogadanka, śnieżna kula, gry dydaktyczne, praca z mapą,

praca z tekstem

 

Formy pracy : indywidualna, grupowa , zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:

·         podręcznik,

·         atlas,

·         duże arkusze papieru, flamastry,

·         teksty źródłowe z charakterystyką najbliżej położonych parków narodowych dla grup,

·         wirówki,

·         mapa konturowa Polski,

·         ćwiczenie na dobieranie dotyczące form ochrony przyrody,

·         lista różnych zachowań na obszarach chronionych

·         kartki z nazwami form ochrony przyrody

·         ksero zadania  o formach ochrony przyrody,

·         ksero polecenia do zadania domowego

 

Przebieg zajęć:

 

I.                   Faza wprowadzająca.

 

1.      Czynności organizacyjne.

2.      Rozwiązanie wirówek z hasłem: OCHRONA PRZYRODY.

Nauczyciel przypina do tablicy 2 wirówki i podaje instrukcje do rozwiązania:

 

Przeskakując określoną liczbę pól odczytajcie hasło. Kierunek odczytu wskazuje strzałka, początek - kropka.

 


!!! TO JEST TYLKO FRAGMENT PRACY, ZE WZGLĘDU NA FORMATOWANIE I GRAFIKĘ CAŁOŚĆ PRACY ZNAJDUJE SIĘ W POSTACI PLIKU WORD

CAŁA PRACA

(25110 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL