Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
PROGRAM AUTORSKI ZIELONEJ SZKOŁY PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
UCZYMY SIĘ I WYPOCZYWAMY NAD MORZEMAlina Gamoń, Mirosława Grajner


PROGRAM AUTORSKI ZIELONEJ SZKOŁY PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

„UCZYMY SIĘ I WYPOCZYWAMY NAD MORZEM”

 

WSTĘP

 

Program zielonej szkoły „Uczymy się i wypoczywamy nad morzem” napisany został z myślą o uczniach klasy trzeciej szkoły podstawowej. Przyjęte w nim założenia, cele, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, uwzględniają bowiem zarówno jego potrzeby intelektualne jak i emocjonalne, moralne, estetyczne i fizyczne.

W programie zielonej szkoły wyszczególniono treści kształcenia z zakresu edukacji prozdrowotnej, środowiskowej, matematycznej, polonistycznej, plastyczno-technicznej oraz muzyczno-ruchowej.

Podstawowym założeniem programu jest aktywny wypoczynek uczniów klas trzecich na zielonej szkole. Uczniowie klas III wypoczywają, poznają przyrodę, kulturę i historię miejsca wypoczynku, zdobywają doświadczenie                        w bezpośrednim kontakcie z naturą.Treści programu zostały dobrane                       i dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci, do ich rozwoju intelektualnego i psychofizycznego oraz ściśle skorelowane z poznanymi wcześniej przez uczniów wiadomościami. Podstawowym celem programu jest zintegrowanie klasy  w warunkach różnych od szkolnych. Kilkudniowe przebywanie zespołu klasowego poza domem i budynkiem szkolnym pozwala dzieciom zdobyć różnego rodzaju wiadomości i umiejętności, począwszy od nauki właściwego zachowania się przy stole, poprzez wdrażanie do ładu  i porządku wokół siebie, kończąc na umiejętności rozpoznawania roślin i rodzajów drzew rosnących w lesie. Zielona szkoła stwarza specyficzne warunki. Pobyt dzieci nie ogranicza się do kilku godzin lekcyjnych, lecz grupa przebywa z sobą 24 godziny na dobę. Dzieci uczą się szanować siebie nawzajem, uczą się samodzielności, odpowiedzialności, zaradności, troskliwości, dostosowania własnych potrzeb do potrzeb innych. W takich warunkach klasa się integruje. Uczniowie realizują program nauczania klasy III.

Nauczyciele przygotowują zajęcia tak, aby były one ciekawe, wzbogacając je swoimi własnymi propozycjami i rozwiązaniami metodycznymi.

 

 

 

OPIS PROGRAMU

 

 

Nazwa

 

Program autorski zielonej szkoły „Uczymy się i wypoczywamy nad morzem”.

 

Autorzy

Alina Gamoń
Mirosława Grajner

 

 

Ogólne cele kształcenia

 

v    Kształtowanie postawy etycznej, poznawczej, estetycznej, twórczej oraz emocjonalnego stosunku do kultury, języka, środowiska przyrodniczego jako wartości osobistej, regionalnej i narodowej.

v    Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.

v    Rozwijanie aktywności twórczej oraz zainteresowań dzieci.

v    Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym działaniu.

v    Rozwijanie ekspresji, inwencji i odkrywczości u dzieci.

v    Kształtowanie zdrowego stylu życia.

v    Kształtowanie umiejętności obserwacji krajobrazu nadmorskiego.

 

 

Metody pracy

 

v    Metody asymilacji wiedzy ( podające ).

v    Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy ( problemowe ).

v    Metody praktyczne.

v    Metody aktywne.

 

  

Formy pracy

 

v    Indywidualna ( jednolita, zróżnicowana ).

v    Grupowa ( jednolita, zróżnicowana ).

 

Charakterystyka uczniów

 

v    Program przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich wyjeżdżających na zieloną szkołę.

v    Wymaga wiadomości i umiejętności podstawowych: uczeń zna litery, czyta proste wyrazy i zdania, potrafi współpracowac w grupie.

 

Charakterystyka nauczycieli

 

v    Kompetencje nauczycieli: kompetencje merytoryczne – studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

 

Sposób realizacji

 

v    Program może byc realizowany w trakcie pobytu uczniów klasy III na zielonej szkole.

 

Metody i sposoby oceniania

 

 

v    Ocena wykonanych prac poprzez pochwałę oraz omówienie z uczniem pracy, zwracanie uwagi na popełnione błędy.

v    Wystawa najładniejszych prac na korytarzu ośrodka wczasowego.

v    Ocena bieżąca – w trakcie prowadzonych zajęć o charakterze wspierającym, zachęcającym do podejmowania dalszych działań, wsparta pomocą bądź uznaniem.

 

 

 

Ewaluacja programu

 

Po wdrożeniu programu wskazane jest przeprowadzenie ewaluacji w celu uzyskania informacji zwrotnej o jego merytorycznej wartości oraz o tym w jakim stopniu zaproponowane treści umożliwiają realizację zadań edukacyjnych, przewidzianych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu nauki. Celem ewaluacji jest zebranie pozytywnych, jak i negatywnych opinii na temat wdrażanego programu autorskiego „Uczymy się i wypoczywamy nad morzem”.

Przedmiotem ewaluacji będą:

·        Osiągalność celów edukacyjnych uwzględnionych w programie.

·        Skuteczność metod i form pracy.

·        Poziom wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów.

Narzędzia ewaluacji:

·    Korespondencja, zdjęcia, sprawozdania z wycieczek, karty pracy uczniów,                                    

     albumy, prace plastyczne.

·     Ankiety przeprowadzane wśród uczniów i rodziców po powrocie z

     zielonej szkoły.

 

 

Bibliografia

 

1.   Konstruowanie szkolnych programów nauczania. Krystyna Guja, Biblioteczka OUPiS – ZNP, Katowice 2003

2.  Wesoła szkoła – Przewodnik metodyczny cz.3 Anna Konieczna, Eugenia Grodzka – Jurczyk, WSiP, Warszawa 2001

3.  Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku. Jadwiga Hanisz, WSiP, Warszawa 1999

4.  Program nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Danuta Cichy, Elżbieta Barbara Cywińska, Maria Frindt, Teresa Janicka-Panek, Hanna Małkowska-Zegadło, Lidia Zielkowska, Juka, Warszawa 1999

 

   


!!! TO JEST TYLKO FRAGMENT PRACY, ZE WZGLĘDU NA FORMATOWANIE I GRAFIKĘ CAŁOŚĆ PRACY ZNAJDUJE SIĘ W POSTACI PLIKU WORD

CAŁA PRACA

(11705 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL