Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA
Magdalena Zalewska


ŚCIEŻKA PROZDROWOTNA

 

1) TEMAT: ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA

Zatraciliśmy intuicyjną wiedzę na temat jak się odżywiać, co jest dla nas dobre, a co złe. Musimy się tego na nowo uczyć.

Żywność bezpieczna dla zdrowia i prawidłowe żywienie należą do najważniejszych czynników środowiskowych kształtujących stan zdrowia człowieka od momentu jego poczęcia do późnej starości. Dlatego też znajomość zasad racjonalnego żywienia i ich realizacja posiadają zasadnicze znaczenie dla każdego człowieka. Nauczanie tych zasad i ich realizacja w praktyce winno odbywać się w domu rodzinnym, w przedszkoli i szkole. Nawyki żywieniowe kształtowane u dzieci do 15.roku życia ulegają w późniejszych okresach tylko niewielkim modyfikacjom.

Według Hipokratesa „pożywienie powinno być lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Niestety wśród ludności Polski wiele chorób powstaje właśnie na tle wadliwego żywienia. Należą do nich choroby układu krążenia, wiele rodzajów nowotworów, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, próchnica zębów. Inne, które są najczęściej wynikiem niedoborów żywieniowych, to powiększenie tarczycy, które u dzieci przybiera postać wola endemicznego, niedobory wysokości i masy ciała, opóźnienie w rozwoju fizycznym, niedokrwistość z niedoboru żelaza, osteoporoza u kobiet po okresie menopauzy.

Podstawowe błędy żywieniowe popełniane przez Polaków wynikają z: nadmiaru zjadanego pożywienia oraz niedostatecznej jego ilości w dziennej racji pokarmowej bądź złego zestawienia produktów i racji pokarmowej, prowadzące do niezbilansowania ilości składników odżywczych zawartych w pożywieniu.

Do najważniejszych wad o charakterze jakościowym, według Szponara, należą: niskie upowszechnienie karmienia piersią dzieci w 1. roku życia, nieregularne spożywanie posiłków, zjadanie ich w pośpiechu i stanach dyskomfortu emocjonalnego, niewłaściwa temperatura zjadanych potraw, spożywanie żywności zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi dla zdrowia lub zakażonej patogenami.

Nadkonsumpcja sprowadza się do spożywania większej ilości pożywienia, aniżeli wynika to z zapotrzebowania fizjologicznego organizmu. Dotyczy to szczególnie: zbyt dużej ilości energii pobieranej z pożywieniem, zbyt wysokiej ilości zawartej w pożywieniu energii pochodzącej z tłuszczów, nadmiar tłuszczów zawierających jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Towarzyszy temu zazwyczaj wysoka zawartość cholesterolu w pożywieniu.

W diecie dzieci i młodzieży przeważa tak zwane „śmieciowe jedzenie”, to jest: chipsy, frytki, hamburgery, słodycze.

Szkodliwe są zatem wszelkie nadmiary i jednostronność w diecie. Podstawą jest Spożywanie urozmaiconych produktów żywnościowych, dzięki czemu ich natura i właściwości odżywcze wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Składniki odżywcze, takie jak białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne i witaminy nie występują oddzielnie i tak też nie mogą być spożywane.

Zatem najczęściej popełniane błędy żywieniowe to zbyt niskie spożycie mleka i jego produktów, np. serów, jogurtów, a także warzyw i tłuszczów pochodzenia roślinnego. Zdecydowanie wyższa niż zalecana w Polsce jest konsumpcja tłuszczów ogółem przy jednocześnie zbyt niskim olejów: sojowego, słonecznikowego, rzepakowego niskoerukowego oraz margaryn z ich udziałem. Zbyt wysokie zaś jest spożycie mięsa i jego przetworów.

Istotą ścieżki międzyprzedmiotowej, opisywanej przeze mnie, jest przedstawienie uczniom zasad racjonalnego żywienia, uświadomienie im popełnianych przez nich błędów w doborze pokarmów, a także zwrócenie szczególnej uwagi na szereg substancji dodatkowych ( konserwantów, barwników ) wchodzących w skład produktów żywnościowych, a dodawanych w celu poprawy ich jakości.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku od kilku lat należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Celem priorytetowym działalności tych szkól jest zbanie o prawidłowy rozwój i zdrowie swych wychowanków.

1a) AUTORZY: Zalewska Magdalena – wychowawca klasy 6 a oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów: matematyki, historii, przyrody, sztuki

2) CELE OGÓLNE:

 

· Ułatwienie uczniom klas 6 Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku nabywania umiejętności dbania o własne zdrowie

· Podniesienie poziomu wiedzy uczniów dotyczącej zasad zdrowego żywienia

· Integracja wiedzy o zdrowym odżywianiu się w bloku przedmiotowym

· Zaznajomienie uczniów z piramidą zdrowego żywienia

· Nauka samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków

· Zapoznanie z różnymi metodami konserwacji żywności oraz dodatkami do żywności, a także ich wpływem na zdrowie człowieka

· Poznanie zasad estetycznego nakrycia stołu

 

3) CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Uczniowie potrafią:

· Objaśnić zasady zdrowego żywienia

· Przestrzegać w praktyce zasad zdrowego żywienia

· Uwzględniać w codziennym jadłospisie posiłki zawierające warzywa i owoce

· Dokonać prezentacji utworzonych przez siebie piramid zdrowego żywienia

· Wykonać drugie śniadanie z zachowaniem zasad zdrowego żywienia

· Dokonać samooceny własnego sposobu odżywiania

· Wykonać estetyczne nakrycie stołu

· Rozróżniać produkty „ zdrowe i niezdrowe”

· Ułożyć harmonogram spożywania posiłków w ciągu doby

· Określić jakie znaczenie dla ich zdrowia ma regularne spożywanie posiłków

· Zaprezentować i przekazać zdobytą wiedzę

4) TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

*od 1 października 2005 do 1 lutego 2006

5) LICZBA UCZESTNIKÓW

80 osób – w tym: 25 uczniów – klasa VI a, 25 uczniów – klasa VI b i 30 uczniów – klasa VI c

6) PREZENTACJA

 

· Przekazanie zdobytej wiedzy w formie wykładu, pogadanki (załącznik 1)

· Ułożenie przez uczniów piramidy zdrowego żywienia (załącznik 2)

· Wykonanie wystawy prac

· Zorganizowanie poczęstunku dla nauczycieli i rodziców podczas Dnia Zdrowego Żywienia

· Omówienie wystawy na kolejnych lekcjach

· Ekspozycja zebranych przez uczniów informacji na temat „ zdrowej żywności”.

7) OCENA I EWALUACJA

Ewaluacja projektu ścieżki międzyprzedmiotowej, której tematem są zasady zdrowego żywienia, prowadzona była w trakcie wykonywania przez grupy i zespoły poszczególnych zadań

Po przeprowadzeniu ankiety wstępnej udało się zdiagnozować sposób odżywiania się uczniów.

Ewaluacja odbywająca się w formie pokazów, prezentacji, wystawy plastycznej (piramidy zdrowego żywienia, albumy zdrowego żywienia) – podczas zajęć sztuki (plastyki i techniki) umożliwiła sprawdzenie zdobytej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z zasadami zdrowego odżywiania.

Udało się osiągnąć bardzo cenną wartość, jaką jest integracja wszystkich osób biorących udział w realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej –zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców.

Uczniowie wykazali duże zainteresowanie i wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych etapach projektu (np.: higiena ciała oraz miejsca wypoczynku, bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych, pierwsza pomoc w niektórych urazach).

Celem działań było: zwiększenie wiedzy uczniów na temat zasad zdrowego żywienia poznanie produktów sprzyjających i zagrażających zdrowiu – zaznajomienie się z różnymi rodzajami dodatków do żywności: konserwantami, barwnikami. Poznanie zasad estetycznego podawania posiłków, nauczanie sporządzania zdrowych posiłków.

Wszystkie założone cele zostały osiągnięte.

Uczniowie poznali zasady zdrowego żywienia, świetnie się przy tym bawiąc i prowadząc zdrową rywalizację. Cały program realizowany w ciągu roku szkolnego (październik-luty) był niejako wstępem do zorganizowania wielkiego finału-spotkania rodziców, uczniów, nauczycieli na „Dniu Zdrowego Żywienia”.

Wiadomości dotyczące zdrowego odżywiania, które pojawiły się na lekcjach godziny wychowawczej, przyrody, sztuki, techniki, matematyki oraz historii posłużyły nie tylko poszerzeniu wiedzy w tym zakresie, ale także kształtowaniu różnych umiejętności życiowych. Uczniowie nauczyli się między innymi: współpracy w grupie, planowania pracy, rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, analizowania działań własnych, wytyczenia celów, prezentowania wiedzy i wytworów swojej pracy.

Podczas Dnia Zdrowego Żywienia zachwalania zdrowego żywienia nie było końca. Uczniowie i ich rodzice doszli do wspólnego wniosku, że aby zdrowo żyć nie trzeba wcale być bogatym. Wystarczy posiąść pewną wiedzę i zmienić swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe.

Nauczyciele nagrodzili wiedzę uczniów i wysiłek włożony w przygotowanie różnorodnych potraw.

Wszyscy otrzymali dyplomy oraz... jogurty ufundowane przez Spółdzielnię Mleczarską w Kłodzku.

Przeprowadzono ankietę ewaluacyjną skierowaną do uczniów.

Proszę odpowiedz szczerze na następujące pytania związane z realizacją ścieżki międzyprzedmiotowej:

1. Co według Ciebie udało się nam osiągnąć?

2. Czego według Ciebie nie udało się osiągnąć?

3. Zaznacz krzyżykiem zrealizowane cele:

‪ przestrzegam zasad zdrowego żywienia

‪ potrafię rozróżnić produkty „ zdrowe i niezdrowe ”

‪ wiem jakie znaczenie ma regularne spożywanie posiłków

‪ potrafię estetycznie nakryć do stołu

‪ umiem przygotować posiłek składający się ze zdrowych produktów

‪ potrafię zaprezentować i przekazać zdobytą wiedzę

4. Na podanej niżej skali zaznacz jak zmienił się Twój sposób odżywiania po zrealizowaniu ścieżki międzyprzedmiotowej. Zaznacz znakiem „x” na skali twoje miejsce.

5. Jak inni oceniali Twoją pracę?

6. Czy uważasz, że powinieneś wiedzieć jeszcze więcej o zdrowym odżywianiu?

‪ tak

‪ nie

a) jeśli tak to o czym chciałbyś się dowiedzieć

8) ARKUSZE OCEN

Przedmiot

Sposób oceny

Godzina wychowawcza

Arkusz dyskusji punktowanej – ocena punktowa zaangażowania uczniów (maksymalnie 10 pkt na jednej lekcji)

Przyroda

Ocena punktowa według wcześniej ustalonych zasad

Sztuka

Ocena opiekuna i publiczności podczas wystawy

Matematyka i Technika

Ocena „umie-nie umie”

 

 

 

 

9) METODY PRACY

Metody aktywizujące: praca w grupach, twórczego rozwiązywania problemów, tworzenie pojęć, praca w parach, prezentacja materiału

Metody ewaluacyjne: ankieta

10) SOJUSZNICY:

 

v Dyrekcja SP nr 6 w Kłodzku

v Starostwo powiatowe w Kłodzku

v Urząd Miasta w Kłodzku

v Przychodnia Lekarska „ Salus „ w Kłodzku

v Spółdzielnia Mleczarska w Kłodzku

11) KOSZTORYS:

 

Ø 500 zł – Starostwo Powiatowe.

Ø 1000 zł – Urząd Miasta w Kłodzku

Ø Wykłady dietetyka – pracownika Przychodni Lekarskiej „Salus” opłacone przez dyrektora tejże przychodni.

Ø Spółdzielnia Mleczarska w Kłodzku ufundowała 200 jogurtów własnego wyrobu

12) ZADANIA

a) Dla uczniów:

· Zebranie informacji na temat zdrowej żywności (metody aktywizujące – praca w grupach)

· Analiza własnego sposobu odżywiania: jakie produkty spożywcze oraz jakie napoje najbardziej lubię i jak często je spożywam (metoda ewaluacyjna – ankieta – zał. 2)

· Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie nauczyciela: jak rozumiesz pojęcie „zdrowa żywność”, z czym kojarzy Ci się to określenie? (metody aktywizujące twórczego rozwiązywania problemów)

· Prezentacja na forum klasy zdobytych informacji o zasadach zdrowego żywienia (metody aktywizujące: prezentacja materiałów)

· Sporządzenie przez uczniów listy produktów „zdrowych i niezdrowych” (metody aktywizujące: tworzenie pojęć, praca w parach, twórcze rozwiązywanie problemów)

· Tworzenie własnych (indywidualnych) piramid zdrowego żywienia – uczniowie wpisują na czterech poziomach piramidy nazwy najczęściej przez siebie spożywanych produktów żywnościowych (metody aktywizujące: praca w grupach, twórcze rozwiązywanie problemów)

· Porównanie uczniowskich piramid zdrowego żywienia z piramidą przedstawioną przez nauczyciela (prezentacja materiałów, twórcze rozwiązywanie problemów)

· Przyporządkowanie poszczególnym produktom żywnościowym materiałów służących do ich opakowania (nazwy produktów żywnościowych i materiałów zapisane są na osobnych kartkach – zadaniem uczniów jest ich połączenie: praca w grupach trzy osobowych, współzawodnictwo, prezentacja poszczególnych grup)

· Zebranie przez uczniów etykiet z różnych produktów żywnościowych oraz analiza ich składu pod względem zawartości w nich dodatków z listy E przedstawionej przez nauczyciela (prezentacja materiału)

· Ocena regularności spożywania własnych posiłków i ich urozmaicenie (metoda aktywizująca: twórcze rozwiązywanie problemów)

· Wykonanie plakatu przedstawiającego piramidę zdrowego żywienia i porównanie jej z piramidą przedstawioną przez nauczyciela (metody aktywizujące: praca w grupach, twórcze rozwiązywanie problemów)

· Wykonanie wystawy prac uczniowskich (praca w grupach)

· Wykonanie estetycznego nakrycia stołu z zachowaniem wszelkich zasad ustawienia zastawy stołowej (praca w zespole)

· Przygotowanie drugiego śniadania składającego się ze zdrowych produktów żywnościowych (praca w zespołach)

· Wyliczanie kaloryczności potraw (twórcze rozwiązywanie problemów)

· Wyliczanie wskaźnika masy ciała (BMI) i zaznaczenie uzyskanych danych na diagramie (twórcze rozwiązywanie problemów)

· Zaprezentowanie swojej wiedzy na temat różnic między XIX-wieczną kuchnią polską, a kuchnią współczesną (prezentacja wiedzy)

· Współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i bloków przedmiotowych w przygotowaniu „Dnia Zdrowego Żywienia” (twórcze rozwiązywanie problemów)

b) Dla nauczycieli:

· Przeprowadzenie lekcji wychowawczych związanych ze zdrowym odżywianiem się – przedstawienie zasad racjonalnego żywienia (załącznik 1 – mini wykład)

· Przeprowadzenie ankiety diagnozującej sposób odżywiania się uczniów (załącznik 2 – metoda ewaluacyjna)

· Przeanalizowanie wypowiedzi uczniów, omówienie wyników ankiety – mini wykład

· Współpraca z nauczycielami realizującymi ścieżkę międzyprzedmiotową, „śledzenie” na bieżąco zaangażowania poszczególnych uczniów

· Analiza piramid zdrowego żywienia stworzonych przez uczniów – mini wykład

· Zaprezentowanie przez nauczyciela „własnej” piramidy żywienia – prezentacja materiału

· Przeprowadzenie dyskusji według następujących pytań:

Ø Czy wasze piramidy różnią się czymś od piramidy zaprezentowanej przeze mnie?

Ø Czego brakuje w waszych piramidach?

Ø Czego jest najwięcej, a czego najmniej?

Ø Czy są u Was produkty, których nie ma w „mojej” piramidzie zdrowego żywienia?

Ø Czy uważacie, że należałoby cos zmienić w Waszym jadłospisie?

(twórcze rozwiązywanie problemów)

· Przeprowadzenie dyskusji na temat zdrowego żywienia: Jak rozumiecie pojęcie „zdrowa żywność”?, Z czym kojarzy się Wam to określenie?

(twórcze rozwiązywanie problemów)

· Współpraca z uczniami przy tworzeniu listy „zdrowych i niezdrowych:

(twórcze rozwiązywanie problemów)

· Zaprezentowanie uczniom listy dodatków do żywności, tj. konserwantów i barwników (załącznik 4a, 4b) – miniwykład

· Przedstawienie przez nauczyciela: zasad przechowywania poszczególnych produktów żywnościowych oraz metod konserwacji żywności, tj. ochrony przed zakażeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem - miniwykład

· Wspólne z uczniami analizowanie przyniesionych przez nich etykiet z różnych produktów żywnościowych, tj. analiza ich składu chemicznego – twórcze rozwiązywanie problemów

· Omówienie przez nauczyciela znaczenia regularnego spożywania posiłków oraz skutków nieregularnego ich spożywania (załącznik 6: pkt I i II) – miniwykład

· Zaprezentowanie metody obliczania wskaźnika masy ciała (BMI) oraz metod obliczania kaloryczności pożywienia – miniwykład

· Przedstawienie uczniom zasad estetycznego nakrycia stołu, tj. ustawienie talerzy, szklanek, sztućców w zależności od rodzaju dań – miniwykład (zał. 5)

· Omówienie zalet i wad XIX-wiecznej kuchni polskiej oraz porównanie jej ze współczesną kuchnią polską – miniwykład

· Wspólne przygotowywanie potraw (twórcze rozwiązywanie problemów)

· Zorganizowanie spotkania z dietetykiem – miniwykład

· Zorganizowanie tzw. „Dnia Zdrowego Żywienia”

13) TREŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

 

 

PRZEDMIOT

TREŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

I

II

III

Godzina wychowawcza

· Zasady racjonalnego żywienia (zał. 1)

· Różnorodność produktów spożywczych: piramida zdrowego żywienia (zał. 3)

· Różnorodność diet w życiu człowieka

· Samoocena własnego sposobu odżywiania (zał. 2)

· Odróżnienie produktów „zdrowych” i „niezdrowych”

· Zaprezentowanie i przekazanie zdobytej wiedzy

· Współpraca w grupie: wyszukiwanie z różnych źródeł informacji na temat zdrowego żywienia

Przyroda

 • Metody konserwacji żywności- ochrona żywności przed zanieczyszczeniem, zakażeniem, skażeniem (opakowanie produktów spożywczych, przechowywanie, dodatki do żywności)-zał.4

 • Znaczenie regularnego spożywania posiłków oraz skutki nieregularnego ich spożywania- zał.6

 • Samodzielne opakowywanie różnych produktów żywnościowych

 • Analizowanie informacji na różnych opakowaniach żywności(dodatki do żywności)

 • Ocena regularności spożywania posiłków

 • Odróżnianie produktów świeżych od zepsutych (analiza daty ważności na opakowaniach)

Sztuka(plastyka)

 • Środki wyrazu plastycznego i działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach

 • Dokonywanie wyborów w zespole

 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań

 • Ilustrowanie swoich przemyśleń(np. .rysowanie produktów żywnościowych wchodzących w skład piramidy zdrowego żywienia-wykonanie plakatu)

Technika

 • Analiza środowiska ucznia z punktu widzenia technicznego(dom, mieszkanie) : zasady estetycznego nakrycia stołu

 • Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków

 • Estetyczne nakrycie stołu

 • Współpraca w zespole : wspólne przygotowanie drugiego śniadania w szkole

Matematyka

· Proste wyrażenia algebraiczne oraz ich obliczanie wartości liczbowych: wyliczanie kaloryczności wybranych produktów żywnościowych (przeliczanie kJ/Kcal) oraz obliczanie wskaźnika masy ciała – Body Mass Index (BMI) – załącznik

· Wyliczanie własnego wskaźnika masy ciała i porównanie go z przedstawionymi przez nauczyciela normami

· Analizowanie składów posiłków i wyliczanie ich kaloryczności

Historia

· Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego: kuchnia polska XIX wieku oraz kuchnia współczesna (zał. 7)

· Wyodrębnienie różnic między XIX-wieczną, a współczesną kuchnią polską

· Zaprezentowanie swoich przemyśleń na forum klasy

14) PODSUMOWANIE I OMÓWIENIE PRACY PRZEZ UCZNIÓW

 

Na jednej z godzin wychowawczych uczniowie otrzymali szansę na omówienie i podsumowanie swej pracy i zaangażowania przy realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej.

Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili sposób realizacji ścieżki przedmiotowej. W niezwykle istotny sposób została im przekazana wiedza na temat zasad racjonalnego żywienia, a także różnych sposobów urozmaicania potraw. Dowiedzieli się jakie produkty spożywcze należy spożywać najczęściej, a których unikać. Uczniowie posiedli umiejętność analizowania składu surowcowego produktów żywnościowych – wyodrębniania z niego konserwantów i barwników. Dużo radości przyniosło uczniom samodzielne przygotowanie drugiego śniadania oraz tworzenie wystawy piramid zdrowia. Uczniowie byli usatysfakcjonowani przebiegiem Dnia Zdrowego Żywienia. Ucieszyły ich otrzymana nagrody.

15) PODSUMOWANIE I OMÓWIENIE PRACY PRZEZ NAUCZYCIELI

 

Na Radzie Pedagogicznej nauczyciele dokonali podsumowania realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej, której tematem buły zasady zdrowego żywienia.

Pomysł na realizację projektu, jako bloku o odżywianiu, wynika z treści programowych. Uczniowie pragnęli zgłębić wiedzę o zdrowym żywieniu, świadczyły bowiem o tym twierdzące odpowiedzi udzielane w ankiecie diagnozującej (wstępnej). Następnie sprecyzowaliśmy temat. Bardzo ważne było również ustalenie celów projektu. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalili: metody pracy (aktywizujące: ćwiczenia integracyjne, tworzenie i definiowanie pojęć, twórcze rozwiązywanie problemów, praca w grupie, praca w zespołach, metody ewaluacyjne), przydział zadań dla poszczególnych grup, czas realizacji poszczególnych etapów, końcowy termin realizacji, materiały potrzebne do realizacji działań. Niezwykle istotna okazała się pomoc sponsorów – sojuszników programu.

W czasie wykonywania projektu uczniowie mieli możliwość konsultowania się ze swoimi wychowawcami oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów i bloków przedmiotowych, którzy brali udział w realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej.

Prezentacja zdobytej wiedzy odbywała się na poszczególnych przedmiotach. Brali w niej uczniowie, którzy chcieli pochwalić się swoimi umiejętnościami, wiedzą, a także informacjami uzyskanymi w czasie działań praktycznych.

W finalnym etapie pracy był zorganizowany przez nas nauczycieli, uczniów, rodziców oraz sojuszników projektu „Dzień Zdrowego Żywienia”. Grupy zaprezentowały swoje prace (piramidy zdrowego żywienia, albumy), które oglądali uczniowie całej szkoły. Do szkoły dotarli również tłumnie rodzice naszych uczniów, którzy pełnili jednocześnie funkcje jurorów. Oceniali oni smak potraw przygotowanych przez uczniów oraz wybierali najlepszą piramidę zdrowego żywienia. Poszczególne klasy zachęcały do spożywania warzyw i owoców w dużych ilościach.

Najważniejszym sukcesem są jednak osiągnięcia uczniów. Zaczęli przestrzegać zasad zdrowego żywienia – zmniejszyli znacznie ilość spożywanych słodyczy. Zwracają dużą uwagę na skład surowcowy produktów żywnościowych (konserwanty, barwniki), na ich wartość odżywczą. Wiedzą, iż regularne spożywanie pokarmów jest bardzo istotne dla zachowania dobrego samopoczucia, zgrabnej sylwetki i ogólnie dobrego zdrowia. Świadomie włączają do swego jadłospisu warzywa i owoce.

Myślę, że wiedza i umiejętności, które zdobyli w czasie realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej, będzie im służyć również w późniejszym, dorosłym życiu.

(59723 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL