Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasłem Z NAUKĄ PRZEZ WIEKI
·Konkurs Natura 2000 i przyroda mojego regionu
·Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej LSMO - Teoria i Praktyka. Techniki mikroskopii optycznej w wizualizacji i analizie obrazu
·Światowy Tydzień Mózgu między 10 a 16 marca 2014
·Pszczoły-matki złożyły już jajeczka
·Bociany wyruszyły w drogę z Europy do Afryki
·Najwięcej tych morskich ssaków pływa w południowo-zachodnich wodach Danii
·Uczelnia zrealizuje projekt wspólnie z leśnikami i Białowieskim Parkiem Narodowym
·Wpływ dokarmiania zwierzyny na lęgi ptaków zakładających gniazda na ziemi
·Sprawia, że czułki ślimaka pulsują i wyglądają jak gąsienice

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
Ocena opisowa ucznia klasy I - semestralny arkusz informacyjny
Beata Kaczorowska


OCENA OPISOWA UCZNIA KLASY I
I SEMESTR r. szk. 200…./200….


Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………………………

• EDUKACJA POLONISTYCZNA
* wypowiada się: chętnie , niechętnie , często , czasami , rzadko , zdaniami rozwiniętymi , prostymi ,
wyrazami
* czyta: wyrazami , sylabami , głoskami , poprawnie , popełnia błędy ( często , sporadycznie ) ,
płynnie , w dobrym tempie , wolno
* pisze: zawsze , zazwyczaj starannie , czasami , często niestarannie
* pisze z pamięci: zawsze poprawnie , czasami popełnia błędy , popełnia dużo błędów
* przepisuje: bezbłędnie , czasami , często popełnia błędy , popełnia dużo błędów

• EDUKACJA MATEMATYCZNA
* dodaje i odejmuje w zakresie 10: poprawnie , czasami , często popełnia błędy
* zadania tekstowe rozwiązuje: samodzielnie , zawsze , czasami , często z pomocą nauczyciela ,
nie rozumie zadań

• EDUKACJA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA
* posiada wiedzę o otaczającym środowisku: rozległą , ogólną , wycinkową

• EDUKACJA ARTYSTYCZNA
* prace wykonuje: zawsze , zazwyczaj estetycznie , czasami mało starannie
* śpiewa: chętnie , niechętnie , w grupie , indywidualnie

• EDUKACJA ZDROWOTNO-RUCHOWA:
* ćwiczenia gimnastyczne wykonuje: zawsze , zazwyczaj poprawnie , czasami ma problemy
z wykonywaniem ćwiczeń
* uczestniczy w zespołowych grach sportowych: chętnie , aktywnie , biernie , niechętnie
* w czasie zajęć ruchowych jest: zawsze , zazwyczaj , rzadko zdyscyplinowany, czasami , często
niezdyscyplinowany

• ZACHOWANIE
* w prowadzeniu zajęć: nie przeszkadza , przeszkadza ( zawsze , często , sporadycznie )
* skupia uwagę: łatwo , z trudnością , długotrwale , na krótko
* przygotowanie do zajęć: systematycznie , czasami wykazuje braki , często nieprzygotowany
* tempo pracy: szybkie , prawidłowe , wolne

• RELIGIA
* celujący , bardzo dobry , dobry , dostateczny , dopuszczający , niedostateczny

• JĘZYK ANGIELSKI
* opanował wiadomości: doskonale , zadowalająco , mało zadowalająco , wykazuje braki


………………Wychowawca:

……………………………………………………………….


opracowanie: Beata Kaczorowska , nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czeladzi
 

(18994 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL