Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
Szkolny konkurs ekologiczny dla klas IV – VI




Ewa Krzemińska


PROGRAM SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
Szkolny konkurs ekologiczny dla klas IV – VI o tytuł ,, Najlepszego Ekologa klasy IV, V, VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli ‘’

CELE KONKURSU :

- Rozwijanie zainteresowań ekologicznych i wspieranie uzdolnień uczniów.
- Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
- Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

UCZESTNICY, TERMIN I CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

w Suchowoli i obejmuje treści ekologiczne zawarte w podstawie programowej .

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Konkurs odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2006 roku. Na wykonanie zadań konkursowych (po odliczeniu czynności organizacyjnych) przeznacza się 30 minut.

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs ma formę testu sprawdzającego wiedzę ekologiczną uczniów.

2. Odbywa się w trzech grupach wiekowych: dla kl. IV, V i VI.

3. Dla uczniów każdej klasy przewidziany jest oddzielny test składający się z 20 zadań dla klasy IV, 20 zadań dla klasy V, 20 zadań dla klasy VI .

4. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać,
komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

5. W czasie trwania konkursu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku.
Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność prac uczniów.

6. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko długopisy.

7. Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje na nim imię i nazwisko.

8. W każdym zadaniu podane są cztery odpowiedzi: A,B,C,D.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

9. Uczeń oznacza literę przy prawidłowej odpowiedzi, wyraźnym znakiem X.

10. W przypadku pomyłki, błędne zaznaczenie otacza kółkiem i zaznacza znakiem
X inną odpowiedź.


MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHOWOLI

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzyma 1 punkt. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 20 w klasie IV,V i VI.

Uczniowie z trzema najlepszymi wynikami, otrzymują nagrody
i dyplomy.

W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów uczniowie otrzymują zadanie dodatkowe , pozwalające ustalić kolejność zajmowanych przez uczniów miejsc.

Oceny prac dokona komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Szkoły,
w dniu przeprowadzenia konkursu.

W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje komisja konkursowa.



Opracowanie regulaminu i testów konkursowych:
mgr Ewa Krzemińska - nauczycielka przyrody
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w SUCHOWOLI




SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHOWOLI
KONKURS EKOLOGICZNY 2006

TEST KONKURSOWY DLA UCZNIÓW KL.IV.

W arkuszu jest do rozwiązania 20 zadań.
Czytaj uważnie tekst wszystkich zadań.
W każdym zadaniu są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna.
Oznacz literę przy prawidłowej odpowiedzi wyraźnym znakiem X.
Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X
inną odpowiedź.
Czas pracy 30 minut.
Liczba punktów możliwych do uzyskania: 20.

POWODZENIA !
1. Elementem krajobrazu naturalnego jest:

A) droga asfaltowa
B) las mieszany
C) sad
D) wysypisko śmieci

2. Międzynarodowy skrót SW oznacza kierunek:

A) południowo-zachodni.
B) wschodni.
C) południowo-wschodni.
D) północny.

3. Nauka o ochronie środowiska to:

A) ekologia
B) sozologia
C) biologia
D ) geologia
4. Owadożerna roślina to:

A) krokus
B) rosiczka
C) przylaszczka
D) wrzos
5. Jesteś mieszkańcem województwa:

A) małopolskiego.
B) świętokrzyskiego.
C) lubelskiego.
D) podkarpackiego.
6) Ile parków narodowych znajduje się na terenie Polski?

A) 16
B) 23
C) 22
D) 10

7. Jaki jest udział procentowy tlenu w atmosferze?

A) 78%
B) 21%
C) 1%
D) 19%
8. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest :

A) Ojcowski Park Narodowy
B) Woliński Park Narodowy
C) Białowieski Park Narodowy
D) Tatrzański Park Narodowy
9.W parku narodowym chroni się :

A) całą przyrodę
B) tylko skały
C) tylko rośliny
D) tylko zwierzęta
10. Składnikiem pogody nie jest:

A) wiatr.
B) opady.
C) ciśnienie.
D) termometr.
11. Gazem podtrzymującym spalanie jest:

A) azot.
B) dwutlenek węgla.
C) tlen.
D) hel.
12.Recykling oznacza::

A) wycinanie lasów
B) ponowne wykorzystanie odpadów w produkcji
C) używanie nawozów sztucznych
D) zanieczyszczenie gleby
13. Zwierzęciem wodno – lądowym jest :

A) pies
B) kret
C) żaba
D) wiewiórka
14 Do roślin chronionych należy:

A) tulipan
B) sasanka
C) poziomka
D) tatarak
15.Do organizmów żyjących w glebie należy :

A) kuropatwa
B) dżdżownica
C) sowa
D) zając

16. W warstwie runa leśnego występują;

A) grzyby
B) sosny
C) leszczyny
D) świerki
17. Do zwierząt chronionych nie należy;

A) karp
B) żubr
C) niedźwiedź brunatny
D) kozica
18. Wybierając się na wycieczkę w góry należy zabrać zapas jedzenia. Najlepszym zestawem pod względem odżywczym i wzmacniającym jest:

A) Coca cola, słone paluszki i chrupki.
B) kanapka z żółtym serem, czekolada i sok owocowy.
C) woda mineralna, chrupki i słone paluszki.
D) jabłka, słone paluszki i chrupki.
19. Groźnymi chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez zwierzęta są:

A) grypa i ospa wietrzna.
B) świnka i różyczka.
C) gruźlica i wścieklizna.
D) żółtaczka i czerwonka.

20. Uciążliwy problem wielkich miast, który nie powoduje zanieczyszczenia środowiska to:

A) hałas.
B) wysypisko śmieci
C) dymy i pyły.
D) ścieki.
Opracowała: Ewa Krzemińska









(14370 odsłon)



Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL