Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasłem Z NAUKĄ PRZEZ WIEKI
·Konkurs Natura 2000 i przyroda mojego regionu
·Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej LSMO - Teoria i Praktyka. Techniki mikroskopii optycznej w wizualizacji i analizie obrazu
·Światowy Tydzień Mózgu między 10 a 16 marca 2014
·Pszczoły-matki złożyły już jajeczka
·Bociany wyruszyły w drogę z Europy do Afryki
·Najwięcej tych morskich ssaków pływa w południowo-zachodnich wodach Danii
·Uczelnia zrealizuje projekt wspólnie z leśnikami i Białowieskim Parkiem Narodowym
·Wpływ dokarmiania zwierzyny na lęgi ptaków zakładających gniazda na ziemi
·Sprawia, że czułki ślimaka pulsują i wyglądają jak gąsienice

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
Ferie w szkole nie są nudne - program zimowiska
Elwira Kruchowska


Program zimowiska „Ferie w szkole nie są nudne
organizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie w dniach 11- 19 lutego 2008r.

Opracowała:
Elwira Kruchowska


CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


Termin realizacji: 11.02.2008- 19.02.2008

Uczestnicy: Uczniowie szkoły podstawowej przy ZSP im Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie

Koordynator: Elwira Kruchowska


Program zimowiska jest przeznaczony dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci pochodzących z rodzin popegeerowskich, zagrożonych patologią oraz będących w trudnej sytuacji materialnej.
Program został opracowany, by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, kształtować u nich nawyki zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz by zagospodarować ich wolny czas w okresie ferii zimowych.
Treści ujęte w programie są zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej, zapewniają realizację ścieżek przedmiotowych, a ich realizacja przebiega przy wykorzystaniu metod aktywizujących.


Cele ogólne:
• Kształtowanie nawyku zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu
• Integracja zespołu
• Edukacja regionalna

Cele szczegółowe:
• Kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej
• Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom
• Kształtowanie właściwych zachowań, nawyków i postaw
• Zapoznanie uczniów z zabytkami Bystrzycy Kłodzkiej
• Wdrażanie do zdrowej rywalizacji sportowej

Formy pracy:
• Gry i zabawy dydaktyczne
• Pogadanki
• Konkursy rysunkowe i muzyczne
• Wycieczka
• Praca z komputerem
• Gry i zabawy sportowe

Przewidywane efekty:

Uczeń:
• Współpracuje w grupie
• Właściwie zagospodarowuje wolny czas
• Preferuje aktywną formę wypoczynku
• Zna zabytki Bystrzycy Kłodzkiej
• Jest sprawny fizyczne
• Rozwija zainteresowania technikami komputerowymi, matematyczne, muzyczne oraz językowe
• Potrafi podejmować decyzje strategiczne


Ewaluacja:

Po zrealizowaniu założeń programu uczniowie wypełniają ankietę, przygotowują gazetkę tematyczną z wizyty w muzeum, a także prezentują swoje prace plastyczne, piosenki i utwory muzyczne na forum szkoły.


HARMONOGRAM ZIMOWISKA

11.02.2008 (poniedziałek) godz.900-1200

ŚPIEWAC I GRAC KAŻDY MOŻE

• Zapoznanie z planem zimowiska
• Pogadanka na temat bezpieczeństwa i dyscypliny podczas zimowiska
• Konkurs karaoke z nagrodami
• Aerobik
• Konkurs muzyczny (gry na dowolnym instrumencie)


12.02.2008 (wtorek) godz. 900-1200

MATEMATYKA, CO Z GŁOWY NIE UMYKA

• Gry i zabawy matematyczne
• Gry i zabawy z chusta animacyjną
• Zajęcia w pracowni komputerowej
14.02.2008 (czwartek) godz. 900-1100


GRY PLANSZOWE – SPOSÓB NA NUDĘ

• Turniej w scrabble, chińczyka, warcaby
• Zajęcia w pracowni komputerowej


15.02.2008 (piątek) 900- 1300

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

• Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po mieście oraz właściwego zachowania się w miejscach publicznych
• Wyjazd do Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej – obejrzenie wystawy
• Zwiedzanie zabytków Bystrzycy Kłodzkiej
• Posiłek w restauracji „Expansja”


19.02.2008 (wtorek) 900- 1200

ABY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO, CO POMYŚLI GŁOWA

• Gry i zabawy językowe ( dla uczniów klas IV-VI)
• Konkurs rysunkowy dla klas I-III
• Podsumowanie zimowiska
 

(6854 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL