Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
Szkolny turniej ekologiczny - scenariusz
Agnieszka Szyndak


SZKOLNY TURNIEJ EKOLOGICZNY

(ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIETRZNIE)

Propozycja szkolnego turnieju ekologicznego, który planujemy przeprowadzić w związku z obchodami Dnia Ziemi (22 kwietnia).
Turniej ma na celu przybliżenie uczniom zagadnień z zakresu ochrony i kształtowania środowiska w formie najbardziej lubianej i przystępnej, czyli przez zabawę. Przygotowania do turnieju planujemy rozpocząć wcześniej, na godzinach wychowawczych, ponieważ dużą rolę odgrywa tu praca zespołowa – do współpracy należy zaangażować jak największą liczbę uczniów.
    Organizatorzy konkursu /Agnieszka Głowa, Bożena Mastej, Agnieszka Szyndak/ zobowiązują się przygotować dla wszystkich wychowawców materiały na temat przebiegu turnieju. Pierwszy etap tego konkursu polegał będzie na przeprowadzeniu wśród uczniów na godzinie wychowawczej testu na
„Współczynnik uekologicznienia”. Trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów będą reprezentowały klasę na turnieju szkolnym.
Rolą wychowawców będzie rozdzielenie uczniom zadań do wykonania przed turniejem oraz podanie terminu ich wykonania. Na lekcjach przyrody, biologii
i chemii zostaną przeprowadzone zajęcia na temat problemów zakresu ochrony środowiska.
Drugi etap tego konkursu to turniej, który odbędzie się 22 kwietnia w sali gimnastycznej. Przed turniejem zostanie przygotowana sala tak, aby stworzyć odpowiedni nastrój (rozwiesimy plakaty ekologiczne, hasła, stworzymy małe wysypisko śmieci z butelek plastikowych, torebek foliowych). Zadbamy również o nagłośnienie – podkładem muzycznym będzie pieśń Jerzego Kofty „Pamiętajmy o ogrodach”. Dla drużyn i jury przygotowujemy stoliki i krzesła, dla uczniów kibicujących ławeczki. Na dużym arkuszu brystolu przygotowujemy tabele, gdzie jedna z osób prowadzących wpisywać będzie punktację. Przygotowujemy również numerki i zadania do losowania dla poszczególnych drużyn oraz odpowiedzi do zadań dla jury.

Jako nagrodę dla zwycięskiej klasy proponujemy darmową wycieczkę (miejsce do ustalenia).Niespodzianka w wycieczce wezmą również udział uczniowie którzy zdobyli największą ilość punktów w teście. Środki na wycieczkę planujemy uzyskać w Gminnym Ośrodku do Spraw Ochrony Środowiska.

 


 

Informacje o przebiegu turnieju ekologicznego

 

 

I etap:

 • zbiórka makulatury
 • test na „Współczynnik Uekologicznienia” ( trzy osoby, które zdobędą największą ilość punktów, biorą udział w turnieju szkolnym).

 

Prace (przygotowane przez klasę):

Ø      przygotowanie pracy literacko - plastycznej „Zobowiązania ekologiczne mojej klasy”(format i technika dowolna)

Ø      przygotowanie „Odezwy do mieszkańców Wietrzna” uczulającej na problem śmieci (format i technika dowolna)

Ø      wykonanie projektu „Wesoły pojemnik na śmieci” (format
i technika dowolna)

Ø      wykonanie ekoreklamy propagującej oszczędzanie wody

Ø      komputerowe wykonanie broszurki „Rady na odpady”

 

 

II etap – konkurs wiedzy ekologicznej

 • jaki to park
 • test ekologiczny
 • zgaduj zgadula ekologiczna- „Co to jest?”

Zakres wiadomości:

  • Parki narodowe, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, rośliny
   i zwierzęta prawnie chronione, organizacje zajmujące się ochroną przyrody
  • Źródła zanieczyszczeń i sposoby ochrony wody, gleby i powietrza
  • Światowe problemy ochrony środowiska (kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, skażenia nuklearne .........)

I.  Cele:

·        zachęcenie do zwrócenia uwagi na otaczającą rzeczywistość,

·       uświadomienie uczniom nierozłączności człowieka z przyrodą, piękna natury  i ludzkiej nią fascynacji,

·       zachęcenie do obserwacji najbliższego otoczenia, poznania lub pogłębiania   związków z „Małą Ojczyzną”,

·       uświadomienie uczniom współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

·        zachęcenie do wspólnych działań na rzecz środowiska.

 II.  Termin i miejsce:

·        22 kwietnia 2005 r.,

·        sala gimnastyczna, sale lekcyjne.

 III.  Organizatorzy:

·        Bożena Mastej – nauczycielka języka polskiego,

·        Agnieszka Głowa – nauczycielka języka niemieckiego,

·      Agnieszka Szyndak – nauczycielka biologii.

IV.  Czynności organizacyjne:  

1.     Przydział zadań dla wychowawców i zespołów klasowych:

a) przygotowanie pracy literacko - plastycznej i sposobu jej zaprezentowania:   Zobowiązania ekologiczne mojej klasy” (w zespołach dwuosobowych, format i technika dowolna),

b) przygotowanie „Odezwy do mieszkańców Wietrzna” uczulającej na problem śmieci ( w zespołach dwuosobowych, format i technika dowolna),

c)  wykonanie projektu „Wesoły pojemnik na śmieci” (format i technika dowolna)

d)  komputerowe  wykonanie broszurki „Rady na odpady”

e)  wykonanie ekoreklamy propagującej oszczędzanie wody

f) zbiórka makulatury

g) wszyscy wychowawcy mają za zadanie pomóc uczniom swojej klasy
w przygotowaniu się do konkursu wiedzy ekologicznej

Zakres wiadomości:

·         Parki narodowe, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, rośliny
i zwierzęta prawnie chronione, organizacje zajmujące się ochroną przyrody

·         Źródła zanieczyszczeń i sposoby ochrony wody, gleby i powietrza

·         Światowe problemy ochrony środowiska (kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, skażenia nuklearne .........)

2.     Ogłoszenie konkursów dla uczniów:

3.     Przygotowanie dla każdego wychowawcy kserokopii testu na „ Współczynnik uekologicznienia”.

4.     Zaprojektowanie dyplomów dla zwycięzców zaplanowanych konkursów ekologicznych .  

V.  Dekoracja:

1.    korytarz:

·       przed wejściem hasło   OD NAS ZALEŻY PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI ·       na parterze
–       gazetka  ścienna „Dzień Ziemi”
–       wystawa plakatów ekologicznych
–       wystawa prac plastycznych uczniów „Zanieczyszczenia środowiska”,
·       hasła ekologiczne

 

 TREŚCI   HASEŁ

ZWIĄZANYCH  Z  DNIEM  ZIEMI

  napisanych na tekturowych tabliczkach

 

1.       CO SPOTYKA ZIEMIĘ, SPOTYKA TAKŻE SYNÓW TEJ

       ZIEMI                                                      

2.       CZY ZASYPIĄ NAS ODPADY? CZY JUŻ NA NIE MA RADY?

3.       SPALIĆ ŚMIECI! NIECH POPŁYNIE PRĄD ZE ŚMIECI!

4.       ŚPIWA DUSZA, SERCE GRA, GDY WIATR NIE ŚMIECI TYLKO

          LIŚCIE GNA.

5.       SĄ ODPADY WOKÓŁ NAS, TRZEBA SPRZĄTNĄĆ JE – JUŻ

          CZAS!

6.       CHROŃMY LASY ZBIERAJĄC MAKULATURĘ.

7.       CZŁOWIEK – CZĄSTKA PRZYRODY I NISZCZYCIEL JEJ

      URODY.

8.       KTO TWORZY DZIKIE WYSYPISKA – TEN Z PRZYRODY

      NIC NIE ZYSKA

2.    w sali gimnastycznej:

     ·        hasło przewodnie NA RATUNEK ZIEMI ozdobione motywami roślin
i zwierząt,
·        wiszące na nitkach kolorowe, papierowe kwiaty,
·        makieta drzewa,
·        na oknach – duże, barwne plakaty

 VI.  Opracowanie scenariusza imprezy odbywającej się w sali gimnastycznej:

TURNIEJ   EKOLOGICZNY

S C E N A R I U S Z   Część wstępna

U1 : Prosimy o zajęcie miejsc i ciszę.
Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą imprezę z okazji „Dnia Ziemi”, Dyrekcję szkoły, Nauczycieli i Was – koleżanki i koledzy.

U2 : Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy na całym świecie Dzień Ziemi.
W tym roku będzie on obchodzony po raz 25. Pierwsze obchody miały miejsce
w 1970r. w USA. Za „ojca” tego święta wielu ludzi uważa senatora Gaylorda Nelsona. Współpracował on przy organizacji pierwszego Dnia Ziemi z grupą działaczy ekologicznych.

U1 : Planeta Ziemia jest naszym największym dobrem. Cały świat jest domem dla wszystkich ludzi, więc wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby był piękny. Rok w rok niezmiernie bogata przyroda staje się uboższa. Niektóre gatunki roślin
i zwierząt możemy dzisiaj podziwiać już tylko na obrazkach. Wielu gatunkom grozi wyginięcie. Jest to następstwem nieprzemyślanych działań człowieka. Okazuje się, że zniszczenia dokonane w przyrodzie przez człowieka zaczynają zagrażać samemu człowiekowi.

U2 : Pragniemy mieć swój udział w ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jesteśmy jego częścią i chroniąc je przed zagładą, gwarantujemy sobie lepsze zdrowie, a nawet życie. Kochamy naszą Ziemię, na której rośniemy
i która nas żywi.

U1: Każdy może i powinien przyczyniać się do korzystnego kształtowania otaczającego nas środowiska. Rozglądnij się wokół siebie. Ile jest nieporządku, brudu, odpadków. Wciąż rosną stosy śmieci.

U2 : W trosce o ziemię rozpoczynamy edukację ekologiczną w formie zabawy. Witam szanowne jury w składzie:

przewodnicząca – Pani Dyrektor

członkowie – Pani Maria Grzegorczyk

                           Pani Urszula Nowakowska

( piosenka ...............)  

PREZENTACJA ZOBOWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH   

U1 : Zapraszamy drużyny klas do prezentacji zobowiązań ekologicznych.
 Jury  oceniać będzie realną treść zobowiązania każdej klasy, sposób jego wykonania i sposób zaprezentowania zobowiązania publiczności
.

 

U1 :  Prosimy  o prezentację kl.IV

Klasa czwarta prezentuje swoje zobowiązania

U1: Dziękujemy klasie czwartej i prosimy klasę piątą.

(klasa V prezentuje zobowiązania)

U1 :  Dziękujemy klasie piątej i prosimy klasę szóstą?

(klasa VI prezentuje zobowiązania)

U1 :  Posłuchajmy teraz przedstawicieli kl.I gimnazjum.

 (klasa I prezentuje zobowiązania)

U1: Dziękujemy klasie I gimnazjum i prosimy klasę II

(klasa II prezentuje zobowiązania)

U1: Dziękujemy klasie II gimnazjum i prosimy klasę III

U1 : Dziękujemy klasom za ciekawe zobowiązania. Jury oceni teraz Wasze prace. Nie będzie to dla nich łatwy wybór. Aby ułatwić i umilić Im pracę posłuchajmy jeszcze raz piosenki „Gdzie strumyk płynie zwolna”

( piosenka ...............)

U1 : Proszę Panią Dyrektor o ogłoszenie wyników.

(wystąpienie Dyrektora )

       PREZENTACJA WESOŁEGO POJEMNIKA NA ŚMIECI

U2:  Prosimy drużyny z klas a o zaprezentowanie wesołego pojemnika na śmieci. Po prezentacji prosimy jurorów o przyznanie punktów od 0 do 10, a publiczność o wielkie brawa.

U2:  Najpierw prosimy klasę IV.
(Klasa czwarta prezentuje swój pojemnik)

U2: Dziękujemy klasie IV i zapraszamy klasę V.
(Klasa V prezentuje swój pojemnik)

U2:  Dziękujemy klasie V i zapraszamy klasę VI.
(Klasa VI  prezentuje swój pojemnik)

U2: Dziękujemy klasie VI i zapraszamy klasę I.
(Klasa I  prezentuje swój pojemnik)

U2:  Dziękujemy. Zapraszam drużynę z klasy II.
(Klasa II  prezentuje swój pojemnik)

U2:  Dziękujemy. Zapraszam drużynę z klasy III.

(Klasa III  prezentuje swój pojemnik)

U2: Dziękujemy przedstawicielom klas a jury prosimy o ocenę prac
         i przedstawienie wyników punktacji.

(wystąpienie Dyrektora )

                    KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

U1: Rozpoczynamy konkurs wiedzy ekologicznej, który poprowadzi
           Pani Agnieszka Szyndak

Drużyna losuje trzy pytania, na które udziela odpowiedzi.

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie drużyna otrzymuje 1 punkt. Każdą klasę reprezentuje trzyosobowa drużyna.

( konkurs wiedzy ekologicznej )

 Po udzieleniu odpowiedzi na pytania drużyny losują kopertę z zadaniami. (czas na przygotowanie – 2 minuty)

1. Jaki to park? (2 punkty)

Ø      za poprawną odpowiedź 1 punkt

Ø      za poprawne wskazanie na mapie 1 punkt

2. Światowe problemy ochrony środowiska. (2 punkty)

Ø      za poprawne podanie przyczyny 1 punkt

Ø      za poprawne podanie skutku 1 punkt

Ø      za poprawne podanie rozwiązania 1 punkt

Po upływie wyznaczonego czasu drużyny wykonują zadania, zaczynając od klasy IV.

 U1:  Dziękujemy za przeprowadzenie konkursu i zapraszamy na następną konkurencję turnieju.

                                        EKOREKLAMA

 U1: Każda drużyna przedstawi swoją ekoreklamę propagującą oszczędzanie wody

Jurorzy będą brali pod uwagę :
-         możliwości zrealizowania rady przez ludzi,
-          sposób zaprezentowania. Przypominam, że jurorzy przyznają drużynom punkty od 0 do 10.

  U2:  Zapraszamy drużynę z klasy IV.

         Dziękujemy. Prosimy drużynę z klasy V.

           Dziękujemy. Prosimy drużynę z klasy VI.

           Dziękujemy. Prosimy drużynę z klasy I gimnazjum.

           Dziękujemy. Prosimy drużynę z klasy II gimnazjum.

           Dziękujemy. Prosimy drużynę z klasy III gimnazjum.

 U2 : Oddajemy głos Pani Dyrektor i prosimy o ogłoszenie wyników.

PREZENTACJA ODEZWY DO MIESZKAŃCÓW WIETRZNA

 U1 : Zapraszamy przedstawicieli klas do prezentacji wcześniej   przygotowanych odezw skierowanych do  mieszkańców Wietrzna. Odezwy te mają na celu uczulić nas wszystkich na jeden z większych problemów współczesnego świata  - na   problem śmieci.

Jurorzy przyznają drużynom punkty od 0 do 10.                                          Oceniane będą:
-         treść odezwy
-         forma wykonania
-         sposób prezentacji

U2 :  Zapraszamy klasę IV ... ..
         Dziękujemy klasie IV  .....
        Jako następna, swoją odezwę zaprezentuje klasa  V.... Zapraszamy.
        Dziękujemy klasie V  .....  Zapraszamy klasę VI.

U 2:   Dziękujemy klasie VI..... Zapraszamy reprezentantów klasy I.....
U2 :  Dziękujemy klasie I..... Zapraszamy reprezentantów klasy II.....
U2 :  Dziękujemy klasie II..... Zapraszamy reprezentantów klasy III.....
U2 :  Dziękujemy klasie III

U2 : Prosimy o ogłoszenie wyników tej konkurencji.

Teraz jurorzy podliczą punkty zgromadzone we wszystkich konkurencjach turnieju i wyłonią zwycięzców dzisiejszego konkursu. My w tym czasie jeszcze raz zaśpiewajmy  piosenkę. 

(Punkty za broszurki „Rady na odpady” i makulaturę będą przez jurorów przyznawane ).      
                                                        (  piosenka ...... )

  U2: Oddajemy głos jurorom. Prosimy Dyrektora Szkoły o ogłoszenie wyników konkursu

(wystąpienie Dyrektora Szkoły)

 U1:Dziękujemy Pani Dyrektor. Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy uczestnikom naszego konkursu i wszystkim tu obecnym za miłą zabawę.

TEST  NA   „WSPÓŁCZYNNIK   UEKOLOGICZNIENIA”

W każdym zdaniu można wybrać tylko jedną odpowiedź.

Bądź szczery w stosunku do siebie.

 

1. Aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, które nie ma wywietrzników i nie można otworzyć okna należy:

a.       wstawić do pokoju kilka zielonych roślin – 2

b.      zapalić kilka świec – 0

c.      włączyć wentylator, aby spowodować ruch powietrza – 1

2.  Stosując środki piorące oraz płyny do mycia naczyń pamiętasz, aby:

a.       używać ich ściśle według przepisu –2

b.      używać w minimalnych ilościach – 3

c.      wodę zawierającą te środki wylewać do kanalizacji – 1

3.  Jeśli będziesz uprawiać ziemię, to czym będziesz się kierować?

a.      dawać taką ilość nawozów, aby poprawić jej jakość – 0

b.     używać nawozów ściśle według ogólnych wskazówek – 1

c.     stosować tylko biologiczne sposoby poprawiania żyzności gleby – 3

4. Który z wymienionych środków transportu uważasz za najmniej zanieczyszczający 

     środowisko?

a.      samolot – 2

b.     prom – 3

c.     samochód – 1

5. Jeśli będziesz podejmował decyzję wyboru jakiegoś środka transportu, to wybierzesz:

a.      samochód benzynowy – 0

b.     samochód z silnikiem Diesla – 2

c.     samochód na benzynę bezołowiową – 3

d.     rower – 3

 

6. Czy twoim zdaniem powinno się dążyć do używania naczyń jednorazowych?

a.      tak – 0

b.     nie mam zdania – 0

c.     nie – 2

7. Czym posypywać drogi w zimie?

a.      solą – 0

b.     piaskiem – 2

c.     solą z piaskiem – 1

8. Na glebach znajdujących się w pobliżu szlaków komunikacyjnych należy twoim    

   zdaniem sadzić:

a.      warzywa – 0

b.     krzewy, drzewa, rośliny ozdobne – 2

c.     najlepiej nic nie sadzić – 0

9. Jeśli będziesz mył samochód, to będziesz robił to:

a.      jak najbliżej rzeki ze względu na wygodę, także korzyści ekologiczne, bo wtedy nie ulegnie skażeniu gleba – 0

b.     jak najdalej od wszelkich zbiorników wodnych –2

c.     nie mam zdania – 0

10. Co zrobisz ze śmieciami?

a.      będę je segregował – 2

b.     surowce wtórne będę oddawał do skupu – 2

c.     zakopię – 0

 

WYNIKI

24 – 20   postawa proekologiczna

19 – 15   postawa sprzyjająca środowisku

14 – 10   postawa poprawna wobec środowiska

9 – 0    postawa negatywna wobec środowiska


 

ZESTAW ZAGADEK:

 

1.     Ma króciutkie nóżki i maleńki ryjek.

Chociaż igły nosi, nigdy nic nie szyje.      /jeż/

 

2.     Chodzi przy pomocy jednej tylko nogi.

Kiedy go poprosisz, pokaże ci rogi.          /ślimak/

 

3.     Co to za owad czerwony, w kropki ma spódnicę:

Chętnie zjada mszyce...             /biedronka/

 

4.     Nogi ma czerwone, cienki jak patyki.

A po nasze żaby przybył on z Afryki.        /bocian/

 

5.     Jak się to drzewo nazywa,

     które się białą korą okrywa?           /brzoza/

 

6.     Co buduje każdy ptak, by hodować pisklęta,

a tylko kukułka o tym nie pamięta?             /gniazdo/

 

7.     Pełno nas w całym lesie, każda coś dźwiga, niesie

     i dajemy przykłady wspólnej pracy i zgody.   /mrówki/

 

8.     Są to bardzo miłe, kolorowe kwiatki.

A zwą się rodzinnie, po prostu ...             /bratki/

 

9.     Choć nie jest kowalem, umie kuc wytrwale.

Choć nie jest doktorem, leczy drzewa chore.     /dzięcioł/

 

10. Ma koronę – królem nie jest.

Pączki ma – lecz ty ich nie jesz.

W środku – słoje – nie ze szkła.

W papier się zamienić da.            /drzewo/

 

11. Gniazdo z błota lepi, pod dachu okapem.

Przylatuje z wiosną, by uciec wraz z latem.  /jaskółka/

 

12. Często w lesie ją usłyszysz, czasami w zegarze.

W lesie, gdy chcesz, wróżbę powie,

w zegarze – czas wskaże.                  /kukułka/

 

 13. Kto chce doczekać pociechy?

       Kto chce jeść moje orzechy?

           Niech mnie nie łamie, nie zgina.

O to was prosi – kwitnąca ......                /leszczyna/

 

14. Nie smok żaden -  nie ma pyska,

dymem zionie, iskry ciska.

W lesie pożre krzaki, drzewa,

popiół potem wiatr rozsiewa.         /ogień/

 

15. Jeszcze śpi wszystko, co żyje,

     jeszcze nic nie rośnie.

A on śmiało śnieg przebija,

opowie nam o wiośnie.              /przebiśnieg/

 

16. Wzbija się w niebo śpiewak malutki.

Z góry przesyła wiosenne nutki.

A każda nuta dźwięczny jak dzwonek,

i już wiadomo, że to ....           /skowronek/

 

17. Sto płatków biało – różowych,

dookoła żółtego środka.

Każdy chyba odgadnie, że to mała ..... /stokrotka/

 

18. Służy do picia, służy do mycia.
(30055 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL