Nasze serwisy: EduAlert, Studia, Biolog.pl, GMO    Google

 Stwórz kontoStrona główna | Publikacje | Aktualności | Top 10  

Menu
· Strona główna
· Publikacje
· Aktualności
· Programy edukacyjne
· Top 10
· Archiwum
· Kontakt
· Szukaj

Sponsorzy

Konkursy
opis

Aktualności w biolog.pl
·Projekt Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja
·Galeria Festynu Nauki w Krakowie 2014 - dzień pierwszy
·UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE
·Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
·Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Nauki w Krakowie 2014
·genETYCZNE gry
·Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!
·BIOLOG.PL zaprasza na XIV OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
·Ekokrok z Fundacją Roca - głosowanie na najlepsze filmy Festiwalu We ART Water
·Konkurs: Pies w wielkim mieście

przeczytaj więcej...

Korepetycje

Dodaj własne ogłoszenie w portalu " korepetycje".
(Największa polska baza korepetytorów)


Reklama

  
Test dla klasy IV: Przyroda i jej elementy
Teresa Świniuch


TEST DLA KLASY IV

 

Przyroda i jej elementy

……………………………….. …………………………….

IMIĘ I NAZWISKO PUNKTY / OCENA

 

Wybierz i podkreśl prawidłową odpowiedź.

 1. Cechy „dobrego” przyrodnika to:

a) agresja, cierpliwość, „niewidzialność”,

b) łagodność, „niewidzialność”, poszanowanie dla przyrody,

c) cierpliwość, „niewidzialność”, poszanowanie dla przyrody,

d) „niewidzialność”, nieśmiałość, ciekawość.

 1. Do składników przyrody niezbędnych do życia zaliczamy:

a) woda, skorupa ziemska, powietrze, światło,

b) woda, legowisko, powietrze, skorupa ziemska,

c) powietrze, książki, woda, światło,

d) telewizor, woda, powietrze, światło.

 1. W skład przyrody ożywionej nie wchodzą:

a) zwierzęta,

b) rośliny,

c) ludzie,

d) skały.

 1. Właściwości substancji niewykrywalne przez zmysły to:

a) przewodnictwo cieplne, zapach, stan skupienia,

b) barwa, stan skupienia, smak, połysk

c) przyciąganie przez magnes, rozpuszczalność w wodzie, przewodnictwo cieplne,

d) rozpuszczalność w wodzie, połysk, przyciąganie przez magnes.

 1. Przejście wody ze stanu stałego w ciekły to:

a) skraplanie,

b) topnienie,

c) parowanie,

d) krzepnięcie.

 1. Nazwy wody w trzech stanach skupienia to: 7. Woda paruje:

a) lód, woda, para wodna, a) w temperaturze 100◦C,

b) mgła, lód, śnieg, b) cały czas,

c) woda, para wodna, mgła, c) podczas wrzenia,

d) szron, para wodna, lód. d) w temperaturze 25◦C

 1. Powietrze składa się:
  1. z azotu i tlenu,
  2. z dwutlenku węgla i tlenu,
  3. z mieszaniny gazów,
  4. z pary wodnej, azotu, tlenu.

 1. Powietrze może ogrzać wodę gdy:
  1. temperatura powietrza jest niższa od temperatury wody,
  2. temperatura powietrza jest wyższa od temperatury wody,
  3. temperatura powietrza jest taka sama jak temperatura wody,
  4. wszystkie odpowiedzi są błędne.
 2. Wspólnymi właściwościami tlenu i dwutlenku węgla są:
  1. barwa, zapach, stan skupienia,
  2. barwa, podtrzymywanie palenia, zapach,
  3. podtrzymywanie palenia, stan skupienia,
  4. zapach, nie podtrzymywanie palenia.
 3. Do obserwacji planet i gwiazd ludzie używają:

a) lupy,

b) teleskopu,

c) lornetki,

d) kompasu.

12. Przyrządy do pomiaru składników pogody to:

a) termometr, wiatromierz, deszczomierz, barometr,

b) termometr, kompas, wiatromierz, barometr,

c) lupa, wiatromierz, deszczomierz, barometr,

d) wiatromierz, mikroskop, barometr, deszczomierz.

13. Wiatr, który wieje z kierunku przeciwnego do kierunku północnego to wiatr:

a) wschodni,

b) południowy,

c) zachodni,

d) północny.

14. Jesień rozpoczyna się: 15. Widnokrąg to:

a) 24 września, a) przyrząd do mierzenia odległości,

b) 20 września, b) składnik pogody,

c) 21 września, c) część mikroskopu,

d) 23 września. d) linia pozornego zetknięcia się nieba z Ziemią.

16. Kierunek północno-wschodni oznaczamy symbolem:

a) SW,

b) NW,

c) NE,

d) SE.

17. „Dzień staje się dłuższy od nocy, temperatura powietrza wzrasta przeważnie do +15◦C. Rośliny budzą się do życia. Rolnicy rozpoczynają prace na polach.”

Powyższy opis dotyczy:

a) jesieni,

b) zimy,

c) lata,

d) wiosny.

18. Podstawowym elementem budowy kompasu jest:

a) zacisk do zwalniania igły,

b) tarcza,

c) obudowa,

d) igła magnetyczna.

19. Mapa to:

a) rysunek terenu i znajdujących się na nim obiektów,

b) graficzny obraz powierzchni Ziemi,

c) niewielki obraz powierzchni Ziemi,

d) rysunek fragmentu terenu.

20. Wysokość względna to wysokość mierzona od:

a) podnóża do wybranego punktu,

b) od 0 do 200m n.p.m.,

c) poziomu morza do wybranego punktu,

d) od 0 do 500m n.p.m.

KARTA ODPOWIEDZI

1. c

2. a

3. d

4. c

5. b

6. a

7. b

8. c

9. b

10. a

11. b

12. a

13. b

14. d

15. d

16. c

17. d

18. d

19. b

20. a

Opracowała: Teresa Świniuch

(77239 odsłon)Copyright © Kajet.pl & Biolog.pl
wykorzystano darmowe oprogramowanie PHP-Nuke GPL