www.przyrodnik.com www.awans.przyrodnik.com

 

 

 

 

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka                           kl. IV- grupa I

 

Imię i nazwisko:

Klasa:

 

1.      Przyporządkuj układom ich funkcje:

 

      U K Ł A D                                                            F U N K C J E   U K Ł A D Ó W

 

 POKARMOWY                                          Ochrona ważnych narządów

 

 ODDECHOWY                                          Poruszanie się

 

  KOSTNY                                                     Transport pokarmu i gazów

 

  MIĘŚNIOWY                                             Pobieranie pokarmu i trawienie

 

  KRWIONOŚNY                                         Wymiana gazowa

 

 

 

2.      Przedstaw drogę tlenu w organizmie

 

 

 

 

 

 

3.      Uporządkuj części organizmu od najmniejszej do największej:

 

    narząd     układ    komórka

 

 

4.      Wymień narządy współdziałające, gdy zginasz nogę w kolanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Wyjaśnij jaką funkcję pełni podany narząd układu pokarmowego:

 

     jama ustna z zębami –

 

 

 

 

6.      Wpisz odpowiednio do tabeli składniki pokarmowe:                                                                                                    

      białka, cukry, tłuszcze, witaminy, sole mineralne

 

SKŁADNIKI    POKARMOWE

ENERGETYCZNE

BUDULCOWE

REGULUJĄCE

 

 

 

 

 

 

 

7.      Przekreśl zapis, który nie pasuje do schematu:

 

                BODZIEC                           RECEPTOR                                  REAKCJA

 

       ŚWIATŁO                                   OKO                                 ZWĘŻENIE ŹRENIC

 

          CIEPŁO                                  ZIMNO                                   DRESZCZE

 

GORĄCE ŻELAZKO      KOMÓRKI CZUCIOWE SKÓRY      COFNIĘCIE RĘKI

 

8.      Określ położenie żołądka w organizmie.

 

 

 

 

 

9.      Wymień główne części budowy zewnętrznej człowieka.

 

 

 

 

 

10.  Wymień 3 cechy, którymi ludzie różnią się od siebie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka                           kl. IV- grupa II

 

Imię i nazwisko:

Klasa:

 

 

  1. Przedstaw drogę pokarmu w organizmie.

 

 

 

 

 

  1. Określ położenie serca w organizmie.

 

 

 

 

    3. Przekreśl zapis, który nie pasuje do schematu:

 

BODZIEC                         RECEPTOR                          REAKCJA

 

       SOK Z CYTRYNY               JĘZYK                        SKRZYWIENIE TWARZY

 

       WRZASK                               UCHO                         ZATYKAM USZY

 

       CIEPŁO                                 ZIMNO                       DRESZCZE

 

 

  1. Wymień 3 cechy, którymi różnią się od siebie dzieci w twojej klasie.

 

 

 

  1. Wymień części budowy:

 

Kończyny górnej (ręka):

Kończyny dolnej (noga):

 

  1. Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią narządy układu pokarmowego:

 

żołądek-

 

jelito-

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wpisz odpowiednio do tabeli składniki pokarmowe:                                                                                                     

      białka, cukry, tłuszcze, witaminy, sole mineralne

 

SKŁADNIKI    POKARMOWE

BUDULCOWE

ENERGETYCZNE

REGULUJĄCE

 

 

 

 

 

 

 

    

    8. Wymień narządy współdziałające, gdy zginasz rękę.

 

 

   9.Przyporządkuj układom ich funkcje:

 

      U K Ł A D                                                            F U N K C J E   U K Ł A D Ó W

 

 

  KRWIONOŚNY                                           Ochrona ważnych narządów

 

  KOSTNY                                                       Poruszanie się

 

  ODDECHOWY                                            Transport pokarmu i gazów

 

  MIĘŚNIOWY                                               Pobieranie pokarmu i trawienie

 

  POKARMOWY                                            Wymiana gazowa

 

 

11.  Uporządkuj części organizmu od najmniejszej do największej:

 

    narząd     układ    komórka